Air-to-air

Peltier air-to-air principeKoelen of verwarmen door middel van convectie. Hiermee kan bijvoorbeeld de lucht in een afgesloten ruimte zoals in een apparaat of instrumentkast gekoeld of verwarmd worden. De koelers kunnen eenvoudig worden gemonteerd door een opening te maken in de behuizing.

Direct-to-air

Peltier direct-to-air principe

Koelen of verwarmen door middel van conductie.
Objecten die bevestigd zitten aan de "cold plate" van de koeler worden direct gekoeld of verwarmd door de assemblage. Hierdoor kan bijvoorbeeld een object met samples zeer precies op temperatuur worden gehouden.

Liquid-to-air

Peltier liquid-to-air principe

Koelen of verwarmen van een vloeistof of gas door middel van conductie. Warmte die geabsorbeerd wordt door de vloeistof wordt vaak door een koellichaam afgevoerd. Om een zo goed mogelijke warmteoverdracht te garanderen worden turbulatoren in de vloeistofkanalen van de koelers aangebracht.

Direct-to-liquid

Direct-to-liquid

Koelen of verwarmen door middel van conductie. Objecten die bevestigd zitten aan de "cold plate" van de koeler worden direct gekoeld door de assemblage. De warmte wordt afgevoerd door de vloeistof. Bij een circulerend circuit kan de warmte d.m.v. een warmtewisselaar aan de omgeving worden afgegeven. De warme zijde kan ook direct worden gekoeld door (kraan)water (open circuit).